Vad kan bli bättre än det här?

Jag är på väg, men vet inte vart eller till vad.

Jag vet bara att jag är värd bättre än det jag är i just gällande arbete!

Så vad kan bli bättre än det här?