Access Consciousness Bars ®

Access bars behandling

Vad är bars?

Bars är 32 punkter på huvudet som när de får en lätt beröring omedelbart frigör blockeringar på alla nivåer.
Det är som om att storstäda i ditt mentala inre. Det rensar
i röran bland begränsande tankar, känslor och sinnes-stämningar. Det blir en frigörelse där du får lättare tillgång till tex att fungera från glädje, kreativitet och möjligheter.

Vad gör jag?

Under behandlingen får dessa 32 punkter en lätt beröring,
Det gör att den elektromagnetiska laddningen som håller
dina tankar känslor, sinnestämningar, blockeringar,
mönster och rädslor kan släppa taget om dig.

Vad påverkar det?

Våra tankar och känslor påverkar vår hälsa. Är du i obalans
i ditt inre, i dina känslor och i livets olika områden, med kroppen, relationer, arbete? Har du rädslor, oro, depression, nedstämdhet, trötthet, stress, kroppsliga besvär? Upplever du att du har otur, dömer du dig själv och i allmänhet går trögt i livet?

Bars är ett sätt för dig att bli mer närvarande med dig själv i livet, att släppna av, ta emot, öka närvaron och att komma över dömanden om dig själv. Det stärker det som behöver stärkas och raderar det som står i vägen.

Vad kan du få ut av en Barsbehandling?

reducerar stress, oro
minskat självdömande och negativt tänkande
reducerar rädslor, hinder, mönster
energipåfyllning, energiflödet i kroppen och livet ökar
tankebruset tystnar
djupare sömn
lättare att göra val
ökad livsglädjen
möter livet med en större lätthet
spänningar i kropp och medvetande lättar
förbättrad kommunikation
närvaron med dig själv, livet ökar
du blir mer av dig själv och skapande av ditt eget liv
löser upp blockeringar, emotionellt, fysiskt, psykiskt, själsligt
konsentration och inlärningsförmågan ökar
släpper på spänningar både mentalt och fysiskt

Vad kostar det?

Det kostar 900 kr för 75 – 90 minuter

Healing & Art